سفارش تبلیغ
صبا
 
ناجی

 

اگر تنها ترین تنهاشوم ،

                       باز خدا هست ،

او جانشین همه نداشتن هاست ،

نفرین ها و آفرین ها بی ثمر است .

اگر تمامی خلق گرگ های هار شوند

                                 و از آسمان هول و کینه بر سرم بارد ،

تو مهربان آسیب ناپذیرِ من هستی .

ای پناهگاهِ ابدی ،

تو می توانی جانشین همه بی پناهی ها شوی ! 

                        ای خدای من !

خوش آمدی به سرزمین بهشت !

                                          ای انسان ...
موضوع مطلب :

       نظر
یادداشت ثابت - یکشنبه 91 فروردین 28 :: 2:26 عصر
رهرو حق

بترس! از او که سکوت کرد وقتى دلش را شکستى،او تمام  حرفهایش را جاى تو به خدا زد.  خداخوب گوش میکند و خوب تر یادش مى ماند، خواهد رسید روزى که خدا تمام حرفهاى او را سرت فریاد خواهد کشید. و تو آن روز درک خواهى کرد چرا گفتند دنیا دار مکافات است.
موضوع مطلب :

       نظر
چهارشنبه 95 آذر 3 :: 5:42 عصر
رهرو حق
1   2   >